APIE 2018 M. PROJEKTĄ

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Bendruomenių sąjunga) 2018 metais toliau tęsė tradiciniu tapusį konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“. Devintus metus skaičiuojančio konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Buvo siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą, išaiškinti aktyviausias, saugaus eismo srityje kūrybingiausias bendruomenes.
 
Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė (pateikė saugaus eismo projektus) 66 įvairios visuomeninės organizacijos (112 bendruomenių): bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės iš įvairių šalies regionų ir kt.
 
Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2018 metais surengė 494 įvairius renginius (šventes, koncertus, varžytuves, paskaitas, pėsčiųjų ir dviratininkų žygius, įvairias kitas saugaus eismo akcijas). Kai kurie renginiai sutraukdavo gausias eismo dalyvių minias, apimančias įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) bendruomeniečius.
 
Jau tapo gražia tradicija, kad vykdant saugaus eismo projektus bendruomeniečiai aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais.
 
Saugaus eismo projektai buvo viešinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, šiam projektui skirtoje projekto partnerės Bendruomenių sąjungos interneto svetainėje (http://www.eismosaugumasbendruomenese.lt).
 
Visiems šios interneto svetainės lankytojams buvo sudaryta galimybė, paspaudus kiekvieno renginio internetinio viešinimo šaltinių aktyvias nuorodas, ne tik susipažinti su žiniasklaidoje paskelbtais tų renginių aprašymais ir kita informacija apie tuos renginius, bet ir tokiu būdu padidinti bendruomenės įgyvendinto projekto vertę, už tai bendruomenėms skiriant papildomų balų (15 050 balsų).
 
Šios interneto svetainės lankytojai turėjo galimybę dalyvaudami papildomame konkurse „Saugi bendruomenės daina“ bei „Saugios bendruomenės ženklas“ teikti konkursinius darbus (27 konkursiniai darbai), kurių populiarumą įtakojo ir atiduoti už juos interneto svetainės lankytojų balsai.
 
Visi pateikti saugaus eismo projektai, priklausomai nuo bendruomenių paraiškose deklaruotų narių skaičiaus, buvo suskirstyti į 5 grupes: bendruomenių susivienijimų, 3 pavienių bendruomenių bei neformalių bendruomenių.
 
Konkursui pateiktų bendruomenių įgyvendintus saugaus eismo projektus jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė įvertino taip: 

 

Vieta grupėje/ Vieta

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės) pavadinimas

(vieta susivienijime)

Savivaldybė

Vertinimas, balai

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės)

vadovo

vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

Bendruomenių susivienijimai (5 grupė)

1(1)

Viešoji įstaiga „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

135,5

103,8

Joana Gudžiūnienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ (1 vieta susivienijime)

117,5

Jurgita Macionienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija (2 vieta susivienijime)

93,5

Olga Mediekšė

Kulvos bendruomenė (3 vieta susivienijime)

68,5

Karolina Petrenčiuk

1(2)

Vėriškių bendruomenė

(susivienijimo koordinatorius)

Radviliškio r.

95

101,9

Aldona Jurelevičienė

 

Šeduvos miesto bendruomenė (1 vieta susivienijime)

117

Livita Tvarevičienė

 

Šeduvos lopšelis - darželis (2 vieta susivienijime)

114

Daiva Staškūnienė

 

Šeduvos globos namai (3 vieta susivienijime)

81,5

Andžela Brazienė

2(1)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

112

87,6

Aurika Matutienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (1 vieta susivienijime)

108

Natalija Žuravliovienė

Jonavos sveikatingumo klubas Spindulys (2 vieta susivienijime)

74,5

Jolanta Martinkienė

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras (3 vieta susivienijime)

56

Stanislava Frankauskienė

2(2)

Skaistgirio moterų draugija „Versmė“

(susivienijimo koordinatorius)

Joniškio r.

94,5

86,8

Vida Urbonienė

 

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija (1 vieta susivienijime)

106,5

Andrius Trakšelis

Joniškio kultūros centras (Skaistgirio sk.) (2 vieta susivienijime)

74,5

Vida Norkuvienė

Reibinių kaimo bendruomenė (3 vieta susivienijime)

71,5

Adolfas Kriščiūnas

3(1)

Zanavykų muziejus

(susivienijimo koordinatorius)

Šakių r.

97

84,9

Rima Vasaitienė

 

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras (1 vieta susivienijime)

108

Renata Baltrušaitienė

Kriūkų bendruomenės centras (2 vieta susivienijime)

82

Lilija Liutvinienė

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras (3 vieta susivienijime)

78,5

Genė Žilinskienė

3(2)

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga

(susivienijimo koordinatorius)

Raseinių r.

87

77,8

Loreta Sirvidienė

 

Kaimų bendruomenė "Berteškiai" (1 vieta susivienijime)

89,5

Ginta Balsienė

VO "Kaulakių kaimo bendruomenė" (2 vieta susivienijime)

67,5

Elena Pocienė

Kaimų bendruomenė "Anžiliai" (3 vieta susivienijime)

67

Virginija Šadauskienė

Pavienės bendruomenės 1-2 grupės  

1.

Visuomeninė organizacija ,,Šiluvos bendruomenė ,,Aušrinė“

Raseinių r.

127,5

-

Judita Stoškienė

2.

Asociacija ,,Aukštelkės kaimo bendruomenė ,,Aukštarūžė“

Šiaulių r.

107

-

Violeta Budreckienė

2.

Girėnų bendruomenės centras

Šakių r.

104

-

Irena Sakalauskienė

3.

Klovainių bendruomenė

Pakruojo r.

92

-

Ramunė Šumskienė

3.

Panevėžio r. gyventojų bendruomenė "Upytės žemė"

Panevėžio r.

73

-

Audrius Zalatoris

3.

Ramonų kaimo bendruomenė

Raseinių r.

65

-

Dalytė Raudonienė

3.

Kaimų bendruomenė "Betygala"

Raseinių r.

63

-

Gema Račienė

Pavienės bendruomenės 3 grupė 

1.

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė

Ukmergės r.

122,5

-

Leokadija Talalienė

1.

Panevėžio rajono Sodelių kaimo bendruomenė

Panevėžio r.

100

-

Vaida Sarapienė

2.

Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė

Ukmergės r.

88

-

Danutė Užkurėlytė

2.

Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė

Plungės r.

84

-

Žydrūnas Purauskis

3.

Jūrės kaimo bendruomenė

Kazlų Rūdos sav.

82,5

-

Rita Sliserienė

3.

Žlibinų bendruomenė

Plungės r.

77

-

Inga Bumblauskaitė

3.

Pagramančio bendruomenės centras "Gramančia"

Tauragės r.

70,5

-

Raselė Stružeckienė

Pavienės bendruomenės 4 grupė 

1.

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė

Raseinių r.

134

-

Gražina Andraitienė

2.

Kaimų bendruomenė ,,Biliūnai“

Raseinių r.

113,5

-

Vilma Račkaukienė

2.

Asociacija "Pažėrų krašto bendruomenės centras"

Kauno r.

108

-

Loreta Vaičienė

3.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija (Telšių sk.)

Telšių r.

105,5

-

Valė Beržienė

3.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė

Rokiškio r.

100,5

-

Genovaitė Samulionienė

3.

Gribžinių bendruomenė

Klaipėdos r.

100

-

Milda Kiaulakienė

Pavienės bendruomenės 6 grupė (neformalios)

1.

Draugiškų šeimų bendruomenė ,,Jaunystė“

Kauno m.

78

-

Jurgita Sadauskaitė

2.

Klubas ,,Bendraminčiai“

Radviliškio r.

75

-

Vilma Digimienė

2.

Gedimino gatvės bendruomenė

Tauragės r.

75

-

Edmundas Blažys

3.

Muzikuojanti bendruomenė ,,Akordeono garsai“

Kauno m.

74,5

-

Liudmila Daunorienė

3.

Neformali bendruomenė ,,Vienkiemis“

Radviliškio r.

72,5

-

Teresė Dočkuvienė

 

 

Projekto metu, vykdant švietėjišką veiklą tarp bendruomeniečių:

 

1) surengtos paskaitos-seminarai 150-yje įvairių šalies savivaldybių bendruomenių;

 

2) aprūpinta įvairiomis saugaus eismo priemonėmis: atšvaitais, liemenėmis, spaudiniais saugaus eismo temomis ir pan. 200 bendruomenių;

 

3) Virš 1000 kartų projektas viešintas šalies internetinėje erdvėje, regioninėje ir rajoninėje spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

 

2019 m. kovo 21 d. Kauno r. Ežerėlio kultūros centro patalpose (Kauno g. 21, Ežerėlis, Kauno rajonas) organizuojamas projekto baigiamasis renginys – konkurse dalyvavusių bendruomenių apdovanojimas ir jų vadovų pagerbimas (planuojamas renginio dalyvių skaičius: apie 80).

 

10.30 val.          Registracija, kava

11.00 val.          Renginio atidarymas, įžanginis žodis, sveikinimai

11.15 val.          Projekto apžvalga - Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovo pasisakymas

11.35 val.          Bendruomenių apdovanojimas ir jų pirmininkų (vadovų) pagerbimas

12.30 val.          „Saugi bendruomenės daina“

12.40 val.          Bendra nuotrauka

12.45 val.          Kultūrinė programa

13.30 val.          Diskusijos, kava

14.00 val.          Išvykimas

 

Konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ vykdytas 12 mėnesių.